• 17 מאי 2022

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

מדור משפטי: מימוש זכויות רפואיות

העיקרון העומד בבסיס המנגנון של זכויות רפואיות הוא לסייע לאדם אשר נפגע מבחינת אפשרויות התעסוקה ו/או כושר ההשתכרות שלו. אדם זה זכאי לתמיכה כלכלית, ע"מ שהוא והתלויים בו יקיימו חייהם בכבוד ועשויות להעניק בסוף התהליך מגוון זכויות כספיות וסיעודיות.
לכאורה – מנגנון בהיר ופשוט, אלא שלמעשה, רבים נתקלים בקשיים ובמהמורות בדרך לפיצוי המיוחל. מי זכאי למימוש זכויות רפואיות וכיצד עליו לפעול?

מי זכאי לתבוע זכות?

נפגעי עבודה – פגיעה בעבודה הינה כל פגיעה שנגרמה כתוצאה מהעבודה וכוללת תאונת עבודה או מחלת מקצוע. זכאים למימון טיפול רפואי בגין הפגיעה ולפיצוי על אבדן הכנסה בתקופה שאחרי הפגיעה ועד 90 יום. הגבלת זמן - אי הגשת התביעה לכל היותר עד 12 חודשים, עלולה לשלול את הזכות. מעבר ל 90 הימים הראשונים, ניתן לקבל פיצוי בגין הנכות שנוצרה.

נכות כללית – עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, או שאינו משתכר סכום העולה על  60% מהשכר הממוצע במשק וכושר עבודתו נפגע.

גמלת ניידות – בעלי ליקויים ,בגפיים התחתונות בלבד, המגבילים את כושר הניידות. ניתן להגיש הבקשה מגיל 3 שנים ועד גיל 67, הזכאים לקבל קצבה לפני גיל הפרישה יוכלו להמשיך לקבלה גם לאחר הגעתם לגיל הפרישה. את התביעה בנושא יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית.

פטור ממס – זכאות לפטור ממס עקב בעיות רפואיות מגוונות. זכאים: עיוורים, נכים בשיעור של 90% ממספר ליקויים או 100% מליקוי בודד, אדם בעל נכות שנקבעה לתקופה שעולה על שנה – פטור מתשלום מס הכנסה עד הכנסה של 610,000 ₪ בשנה.

גמלת סיעוד – תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה ותלוי בזולת לביצוע פעולות היום יום או אדם הזקוק להשגחה, יקבל קצבה ו/או סיוע בביתו על פי מידת התלות.

הכרה בזכויות רפואיות – הליך בירוקרטי סבוך

הקובע את הזכאות לזכויות רפואיות ואת גובה הפיצוי הן וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. הזכאות נקבעת על פי אחוזי הנכות ואחוזי הפגיעה בכושר ההשתכרות, והתשלום נגזר מהחלטת הוועדה, לדוגמא- במקרים של תאונות עבודה, גובה הפיצוי תלוי במשכורות האחרונות של הנפגע ובנכות לפי אחוזי הנכות. חובת הוכחת הפגיעה וחומרתה מוטלת על הנפגע, והמוסדות נוטים לעתים להקשות על הפונים אליהן מחשש לניצול המערכת.
מומלץ לפנות למתמחים בזכויות רפואיות אשר בעזרתם ניתן להקל את התהליך על הזכאים: מיצוי מרבי של מכלול זכויותיהם, מילוי האישורים והטפסים הדרושים ובהגשת תביעות.

חברות למימוש זכויות רפואיות או עו"ד?

תופעת חברות וגופים שונים, שאינם עורכי דין, מסכנת את הנפגעים וחושפת אותם מבלי ידיעתם לפגיעה קשה בזכויותיהם.
ע"פ חוק, חברות למימוש זכויות רפואיות אינן רשאיות לייצג נפגעים בוועדות רפואיות ובבתי משפט ואינן רשאיות להעסיק עורכי דין אשר יוכלו לייצג בגופים אלו. לדוגמא, נפגע תאונת עבודה שברצונו להגיש תובענה על החלטת ערר לא יוכל לעשות זאת באמצעות חברה למימוש זכויות רפואיות מאחר ויש לגשת לבית הדין לעבודה באמצעות עו"ד בלבד.
מאחר ולא ניתן לנתק את זכויותיו של נפגע מההיבט המשפטי הנלווה אליו, נגרם לנפגעים נזק רב כתוצאה מטעות שיעשה פקיד תביעות בחברות למימוש זכויות רפואיות שאין לו ניסיון וידע משפטי.

​​​​​​​

* האמור בכתבה אינו בא להחליף ייעוץ משפטי והוא מוגש לציבור הקוראים כמדור אינפורמטיבי בלבד. אין לראות בו ייעוץ משפטי.

תגובות

End of content

No more pages to load