• 17 מאי 2022

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

איחור במסירת דירה לקונה - מה עושים?

הקבלן לא ממהר למסור את הדירה וכל פעם בתירוץ אחר. מה עושים? מתי מותר לו לאחר ובכמה זמן? מתי נדרוש פיצוי בגין האיחור? והכי חשוב- מתי תכנסו לדירתכם?

הקבלן לא ממהר למסור את הדירה וכל פעם בתירוץ אחר.
מה עושים? מתי מותר לו לאחר ובכמה זמן? מתי נדרוש פיצוי בגין האיחור? והכי חשוב- מתי תכנסו לדירתכם? להלן כמה טיפים בעניין:

  1. על מנת לצמצם את אפשרות האיחור במסירה, בטרם נחתום על החוזה נוודא את גבולות הסעיף שנקרא: איחור עקב "כוח עליון" או עקב "נסיבות מוצדקות" –המאפשר לקבלן לאחר במסירה במצבים שאינם בשליטתו כמו אסונות טבע, שביתה, מלחמה וכדומה. מרבית הקבלנים "מכניסים" תחת סעיף זה מקרים נוספים והופכים אותו לסעיף "סל" ומוסיפים מקרים אשר אין בהכרח להכניסם לתוכו. איחורים אלו אינם מוגדרים בזמן ויש לוודא כי סעיף זה יצומצם ככל האפשר.
  2. במקרה בו הקבלן לא הסכים לבקשותיכם ו/או קיים איחור לא סביר במסירת הדירה עקב סיבות  "כוח עליון" - נטל ההוכחה הינו על הקבלן, דהיינו על הקבלן להוכיח כי תקופת האיחור הינה המתחייבת וכי עשה כל שביכולתו לקצר תקופה זו.
  3. תקופת גרייס – בהתאם לתיקון חוק המכר לקבלן מותר לאחר רק ב- 60 יום מבלי לשלם פיצוי, כל תקופה אחרת ארוכה יותר הינה בניגוד לחוק! באיחור מעל 60 ימים הנכם זכאים לקבל פיצוי רטרואקטיבי עבור כל יום בו איחר הקבלן החל מהיום הראשון לאיחור.
    החוק מאפשר קבלת פיצוי בגובה 150% דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה (עבור איחור של עד שמונה חודשים מעבר ל 60 ימים), וב-125% במקרה של איחור מעל שמונה חודשים.
    הפיצוי שנקבע ישולם לכם בתום כל חודש בעד אותו חודש איחור (כנ"ל לגבי החלק היחסי של אותו חודש), הפיצוי בעד 60 הימים הראשונים החל מהמועד למסירת הדירה הקבוע בחוזה ישולמו בתום שישים הימים האמורים.
  4. איחור בעקבות בקשות הרוכשים לשינויים בדירה – הגבלה בחוזה כי קבלת הדירה תדחה עקב בקשות הרוכשים לשינויים ושיפוצים בדירה. בעת הזמנת השינויים בקשו לדעת מראש אם קיימת ומהי תקופת הארכה בגין השינוי ואז תחליטו האם ברצונכם לבצעו. מקובל ששינוי אשר מתבקש טרם בניית קומתכם לא ידחה את המסירה.
  5. הנכם יכולים לבקש מהקבלן כי עבור איחור במקרים כאמור תהיו זכאים לקבל פיצוי (והחוק מאפשר זאת וקובע כי ניתן לקבוע זאת בהסכמת שני הצדדים בכתב).
  6. כל איחור אחר אינו נהוג ואינו מקובל – נא היוועצו עם עו"ד המתמחה במקרקעין.

תגובות

End of content

No more pages to load