• 11 אוגוסט 2022

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

גבייה, דוחות ורווחה - באיזה נושא התלוננתם הכי הרבה לעיריית ב''ש?

דוח הממונה על תלונות הציבור בעיריית באר שבע התפרסם לאחרונה - וחושף לא מעט אירועים מעניינים

צילום: דני בלר

ארנונה, רווחה ואיכות סביבה: אלה חלק מהנושאים בגינם פונה הציבור לממונה על תלונות הציבור בעיריית ב''ש.  מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור אבי פוגל, התיר לפרסום את הדו"ח השנתי לשנת 2021. על פי הדו"ח, התקבלו בשנה זו בעירייה 153 פניות, 71 מהן ענו להגדרה של תלונה על פי חוק. מרבית התלונות שהתקבלו עוסקות בנושאים כמו איכות הסביבה, גבייה, פיקוח, רווחה והנדסה. 

מהדוח עולה, כי בשנת 2021 הוגשו לממונה 71 תלונות והטיפול הסתיים ב -70 מהן. התלונות שהבירור בהן הופסק מאחר שהעניין בא על תיקונו ולא הייתה הכרעה, היו ע ל אי מתן מענה לפניות וליקויים במתן שירות. שיעור התלונות המוצדקות והתלונות שבאו על תיקונן מסך התלונות המוצדקות והתלונות שהבירור בהן הסתיים ללא צורך בהכרעה מהוו ה 64% .

בין התלונות שהתקבלו אצל הנציב, הייתה תלונתה של תושבת העיר, אשר פנתה ב- 2 בפברואר 2021 למבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור. במכתב ה הלינה, כי עברה דירה ב- 15 בנובמבר 2020 , והסדירה את חובה בארנונה עבור שתי הדירות ובידה אישורים על כך. לאחר מספר ימים קיבל ה דרישת תשלום בסך 1,644 ₪ עבור ארנונה לדירה החדשה. נוסף לכך טענה , כי בעת שהתקשרה למוקד הגבייה, המתינה זמן ממושך ואף קיבלה יחס מזלזל, עד אשר השיחה נותקה.

מבירור התלונה עולה, כי בעת שפנתה למוקד הגבייה הטלפוני, נגבה בטעות סכום עבור הנכס הקודם במקום הנכס הנוכחי. כמו כן, נציגת השירות ניסתה להסביר את פשר החיוב ובעודה מנסה לתקן זאת, נותקה השיחה . כמו כן, ב- 3 בפברואר, כאשר התקשרה שוב, בוצעה העברת התשלום לנכס הנוכחי בנוסף נציגת השירות התנצלה על השירות והסבירה, כי קיים זיכוי שיתקזז במועד החיוב הבא.

מבירור הממונה העלה, כי התלונה מוצדקת. כאמור, נציגת השירות טעתה בחיוב הארנונה עבור הנכס הקודם במקום הנכס הנוכחי. בנוסף, הנציגה לא תיקנה את הטעות באופן מידי וגם לאחר שנותקה השיחה לא דאגה לחזור לפונה. המתלוננת נאלצה להתקשר למוקד יום לאחר מכן על מנת שיטפלו בפנייתה.

לדעת הממונה, על אגף הגבייה להפיק לקחים ממקרה זה ולנקוט בכל האמצעים כדי שטעויות כאלה לא ישנו.

דוח חניה שגוי

תלונה אחרת עוסקת ב טיפול בדוח חניה שגוי. המתלונן פנה ב-11 במרס 2021 למבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור. במכתבו
הלין, כי פנה לפני כחצי שנה לאגף הפיקוח בבקשה לביטול דוח, שנרשם על שמו בטעות, לטענתו הדוח בוטל והוא אף קיבל על כך מכתב מהעירייה.

עוד מסר, כי לפני מספר ימים קיבל שוב דוח, עם מספר הדוח המקורי שבוטל ומסר, כי לאחר שפנה לאגף הפיקוח הובטח לו שדוח זה יבוטל וישלח אליו מכתב ביטול, אך עד כה טרם נשלח אליו המכתב.

מבירור התלונה עולה, כי הדוח המקורי נרשם בטעות ונשלחה אל המתלונן הודעה על כך בדואר רשום ולאחר מכן ב- 3 בספטמבר 2020 נשלח מכתב ביטול. לאחר מכן התקבלו מסמכים מחברת ההשכרה עם מספר רכב שגוי וכתוצאה מכך עקב תקלה טכנית הדוח הוסב על שמו. בעקבות פנייה נוספת, בוצעה בדיקה ונמצאו מסמכי הסבה מחברת "מפעלי ים המלח בע"מ", ומשכך הדוח הועבר על שמם .

מאגף הפיקוח נמסר, כי שוחחו עם המתלונן, התנצלו על הטעות ושלחו אליו באמצעות המייל העתק מתוקן של הודעת הקנס הנושאת את שם החברה על שמה הוסבה הודעת הקנס .מבדיקת הממונה עולה, כי הדוח הוסב ע"ש החברה.

ממצאי בירור התלונה מצביעים, כי התלונה מוצדקת. כאמור, המתלונן קיבל פעמיים הודעות חיוב שלא לצורך, עקב תקלה טכנית. יש לציין, כי נציגת האגף התנצלה בפני המתלונן והסבירה לו אודות התקלה שגרמה לשליחת ההודעה השנייה . הממונה מוצא, כי יש להקפיד שתושבים לא יקבלו הודעות שווא ודרישות שגויות ויש להגביר את אמצעי הפיקוח והבקרה בהתאם.

לדברי אבי פוגל, המשמש כמבקר עיריית באר שבע והממונ על תלונות הציבור בעירייה, ''התלונות משמשות אמצעי חשוב לבקרה על איכות השירות לציבור ובכך מאפשרות לשפר את תפקודם של הגורמים בכל תחומי העשייה העירונית . מידע העולה מהתלונות משמש לעיתים נושא לביקורת, כאשר הבדיקה נעשית בראייה כוללת המביאה בחשבון את אינטרס כלל הציבור''.

תגובות

End of content

No more pages to load