• 04 אפריל 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

ה''הפתעה'' ממי שבע לדיירי יעקב דורי: צריכה חריגה של 16150%

''לפי ההודעה ממי שבע, היינו צריכים להסתובב עם שנורקל'', צוחקים במרירות דיירי יעקב דורי 19-25, שקיבלו הודעה על נזילה בהיקף בלתי יאומן. ומה השיבו בתאגיד המים?

16150 אחוזים. הפרש הקריאה בבניין (צילום מסך)

דיירי הבתים ברחוב יעקב דורי 19-25, בניין ותיק בן 4 קומות, נדהמו לקבל שבוע הודעה מתאגיד המים כי בבניין שלהם יש הפרשי מדידה החורגים ב-16,150 אחוזים (במילים, שיהיה ברור: שישה עשר אלף ומאה חמישים אחוזים) מהקריאות הרגילות. ''דבר כזה, היה צריך להיות פה שיטפון נוראי. בהתחלה חשבנו שזו טעות, אולי שגיאת כתיב, אבל ביררנו וזה היה נכון. אין רטיבות בבתים, אין רטיבות בגינה. לא יודע מאיפה באו אם החישוב הזה, שנראה ממש מופרך. עכשיו צריך לשכנע את כל הדיירים להביא איש מקצוע, שיערוך בדיקה יקרה, על מנת להוכיח שלא אנחנו צרכנו את החריגה מופרזת הזו''. ''אנחנו לא לבד: גם בני משפחה בשכונה אחרת קיבלו חשבון גדול וגם אצלם אין נזילות. כמויות כאלה של מים, אתה אמור לראות''. 

ההודעה של תאגיד המים חד משמעית: ''מבדיקה שערכנו בתאריך 9.12.2019 06:56:30 עולה כי הפרשי המדידה ביו מד המים הראשי של הבניין, יעקב דורי 19-25 לבין כל מדי המים הדירתיים בבניין אשר נקראו בתאריך 9.12.2019 06:56:30 חרגו ב-16150% מהפרשי המדידה ההממוצעים'', נכתב בהודעה. 

הדירות ברח' יעקב דורי (צילום: גוגל מפות)

תופעה בבאר שבע: תלונות על תאגיד המים

רק לאחרונה דיווחנו על הודעות בדבר צריכה משותפת חריגה. לעיתים, אלה 3 או 4 קוב לדירה ולעיתים, כמו במקרה של בלוק בנווה זאבמאות קובים: דיירי הבניינים בבר ניסן 13-15 בשכונת נווה זאב קיבלו הודעה צריכה משותפת של 420 ו-464 קוב מים בחישוב כולל. בחשבון המים הם הוזהרו כי הצריכה שלהם גבוהה בכ-205 אחוזים מבימים רגילים. ''800 קוב מים זה 800,000 ליטר. אם כמעט מיליון ליטר מים היו זורמים בנזילה מהבניין, הייתה לנו פה בריכה אולימפית או שיסודות הבניין היו שוקעים. היקף כזה של נזילות מים, בחודשיים, זה משהו בלתי סביר. מאות אלפי ליטרים של מים לא נבלעים באדמה'', אמר אחד הדיירים בבניין.  

דובר מינהל המים והממונה על התאגידים, אריה שור, טען בשיחה עם ברנז'ה NEWS כי ''יש לבדוק כל מקרה לגופו. בכל מקרה, מי שאמור לטפל בנושא ולהשיב על השאלות זה ספק המים, במקרה זה תאגיד ״מי שבע״. ככל שהנושא טופל מול ספק המים, ולצרכן יש בעיה/תלונה/הסתייגות וכד׳ מטיפול הספק (המחוייב לעמוד בשורה ברורה ושקופה של תקנות ואמות מידה לשרות) ניתן להפנות את הסוגיה בליווי מירב הפרטים הרלוונטיים ליחידת פניית הציבור של רשות המים שם תיבדק כל תלונה באופן פרטני עם הצרכן ואל מול התאגיד''.

לפי מידע המפורסם באתר מי שבע, בחישוב פשוט, פחת המים בבאר שבע אדיר: על פי דוח סיכום פעילות שנתי, היקף פחת המים של מי שבע עמד ב-2018 על 7.73 אחוזים. על פי אותו דוח, תאגיד המים סיפק במהלך השנה 13,220,000 קוב מים, כלומר 13 מיליארד ו-220 מיליון ליטרים. פחת המים עומד, על פי הדוח, על 1,021,906 קוב כלומר, כמיליארד ליטר מים לשנה.  

מכתבה שפרסמנו לאחרונה, עולה כי תולנות בדבר חגירות בצריכה מגיעות מכל שכונות העיר ולא נניח, משכונות ישנות בהן עלולות להיות בעיות בצנרת המים. 

ההודעה  שקיבלו הדיירים (צילום מסך)

תגובת ''מי שבע'': 

תאגיד המים ''מי שבע'' שלח תגובה ארוכה ומפורטת, אותה אנחנו מפרסמים כלשונה: ''התאגיד הינו גוף ציבורי הפועל בהתאם להוראות החוק והכללים שקבעה הרשות הממשלתית למים וביוב. על פי חוק, אחריות התאגיד משתרעת על רשת המים והביוב הציבורית בלבד, זאת להבדיל מרשתות המים והביוב הפרטיות שהן באחריות המחזיקים בהן, לרבות שמירת תקינות''.
 
''בתקופות חיוב 13.10.19-11.08.19, 15.12.19-13.10.19 נרשמו הפרשי מדידה חריגים במתחם המשותף המצוי ברח' יעקב דורי 19-25, בכמות של 5-10 מ"ק לדייר בתקופה''.

''לפיכך, התאגיד פעל למתן הודעות לצרכנים על מנת להביא לידיעתם כי חל שינוי חריג בצריכה, בהתאם לכללים ולהוראות הדין שהגדירה רשות המים. ההודעות כאמור נשלחו ב- 24.10 וב- 15.12. בהודעה זו מפורטות הבדיקות המומלצות לאיתור מקור הצריכה החריגה שיכולה לנבוע מסיבות שונות, כגון- כשל במערכות הגינון, השקיית יתר, שימוש הדיירים בברזי כיבוי אש למטרת ניקיון, נזילות סמויות וכו'''. 
 
''ביום 28.10.19 נתקבלה פניה מצד הדיירים בדבר מפגע שאירע ברשת המים הפרטית במתחם, אשר בתחום אחריות הדיירים ע"פ חוק, בבקשה לקבלת סיוע לאור הקושי של הדיירים להתאגד לצורך טיפול במפגע. יצוין, כי הוראות חוק העזר העירוני מגדירים את אחריות דיירי המתחם וכן, את סמכויות הרשות בנושא טיפול ומניעת מפגעים תברואתיים''.

''לאחר בחינת הנושא בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים בעיריית באר שבע, ביום 30.10.19 פעל התאגיד לטיפול במפגע וזאת לפנים משורת הדין, כאשר העלויות הכרוכות בתיקון המפגע יושתו על בעלי הנכסים במתחם, בכפוף להוראות החוק''.
 
''באפשרות הדיירים להגיש לתאגיד בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה כנדרש והתאגיד יבחן האפשרות לביצוע הפחתת חיוב בהתאם לקבוע בהוראות החוק.  התאגיד עומד לרשות הצרכנים לכל הבהרה נוספת בנושא זה ככל שיידרש''.

קרא עוד:

סערת חשבונות המים בב''ש: ''אם צריך, נבדוק אלפי חשבונות''

תחקיר: לאן נעלמים מיליוני ליטרים של מים בב''ש מדי חודש?תגובות

End of content

No more pages to load