• 28 ספטמבר 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

חשבון בנק עוקל - על דוחות חניה מלפני 12 שנה

דוח נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, המתפרסם היום, חושף נגד מי הכי אהבתם להתלונן וגם - האם לעירייה מותר לעקל חשבון בשל דוח חניה מלפני שנים?

מי הם הגופים הציבוריים הזוכים להכי הרבה תלונות במשרד מבקר המדינה? במהלך 2018 התקבלו 218 נגד הסניף הבאר שבעי של המוסד לביטוח לאומי. 10 תלונות נמצאו מוצדקות. לשם השוואה, נגד הסניף התל אביבי נתקבלו רק 28 תלונות. הדברים מתפרסמים בדוח השנתי של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, המתפרסם היום, שני.

גם שירות התעסוקה במחוז הדרום מוביל במספר התלונות שהוגשו כנגדו למשרד מבקר המדינה: 16 תלונות. אף אחת מהתלונות לא נמצאה מוצדקת. גם עיריית באר שבע היא בין הגופים הזוכים להכי הרבה תלונות במשרד המבקר: 123 תלונות, מתוכן 3 נמצאו מוצדקות. 

עיריית באר שבע עיקלה חשבון בנק של בעל חוב מקנסות חנייה שנרשמו לפני 12 שנה

בדוח מובא מקרה בו עיריית באר שבע הטילה עיקול על חשבון הבנק של המתלונן בנימוק שהוא עדיין לא שילם את חובו על סך 3,296  ש"ח בגין 12 דוחות חניה שנרשמו עלשמו בשנים 2006 - 2011 .מנגד טען המתלונן כי מעולם לא קיבל הודעות על דבר רישום הדוחות, ונודע לו על קיומם רק לאחר שחשבון הבנק שלו עוקל.

בדוח מצויין כי הנציבות בחנה בקפידה את הפעולות שנקטה העירייה לגביית החוב שנוצר בגין אי-תשלום כל דוחות החניה, ובחינתה העלתה כי אומנם מאז היווצרות החוב שלחה העירייה למתלונן דרישות לתשלומו, אך בין מועדי המשלוח של שתי הדרישות האחרונות היה פער של שלוש שנים וחודשיים - באפריל 2014 שלחה העירייה למתלונן דרישה מרוכזת לתשלום הדוחות, אולם רק ביוני 2017 היא שלחה לו דרישת תשלום נוספת.

לפי הדוח, כיוון שהעירייה חרגה מפרק הזמן המקסימלי של שלוש שנים בין פעולת גבייה אחת לשנייה, הקבוע בדין145 ,העונש בגין עבירות החניה התיישן ולא ניתן להמשיך בנקיטת הפעולות לגביית הקנס. משהפנתה הנציבות את תשומת ליבה של העירייה לשיהוי בנקיטת הליכי הגבייה שבגינו חלה התיישנות על העונש, הודיעה העירייה לנציבות כי התובע העירוני החליט לבטל את 12 דוחות החניה ולהפסיק לאלתר את הליכי הגבייה שננקטו נגד המתלונן. כמו כן הודיעה העירייה כי היא תחדד את הוראות הדין בקרב
התובעים העירוניים ועובדי חברת הגבייה.

ויש גם דברים טובים: אם פנתה לעירייה בנושא מטרד רעש - וזה טופל מיד

בדוח מצויין לטובה מקרה, של אם לילד הסובל מהתקפי ּאפילפסייה, אשר הלינה על כך שבסמוך לבית הספר שבו לומד בנה בבאר שבע מבוצעות עבודות בנייה שגורמות למטרד רעש ומפריעות לו ללמוד. המתלוננת טענה כי פנתה בעניין לעיריית באר שבע  אך זו הודיעה לה שלא ניתן לעכב את עבודות הבנייה.

בעקבות פניית הנציבות עשו גורמי העירייה סיור במקום, כדי לבחון את האפשרויות למזער את הרעש מהבנייה. בהמשך הודיעה העירייה לנציבות כי החליטה להחליף את החלונות בשש כיתות בבית הספר לחלונות חוסמי רעש, וכי החלונות יותקנו עוד לפני תחילת שנת הלימודים הבאה. מנהלת בית הספר הייתה בקשר רציף עם המתלוננת ועדכנה אותה לגבי שלבי התקדמות התקנת
החלונות בכיתות. 

בעיריית באר שבע לוקחים את הטיפול בנושא ההטרדות המיניות ברצינות

"משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את עיריות באר שבע ורעננה, על שפעלו בהתאם לקוד הוולונטרי ובכך הביאו לידי ביטוי את מחויבותן והירתמותן להובלת תהליך ארגוני שיאפשר סביבת עבודה מכבדת ושוויונית" - נאמר בדו"ח מבקר המדינה בנושא 'טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן'. בדוח הנוכחי רשויות רבות זכו בביקורת קשה על אי יישום מספיק של ההוראות בנושא מניעת הטרדות מיניות. בעיריית באר שבע, מצויין בדוח, ייושם הקוד הוולונטרי בנושא.

''כשאיגוד מרכזי הסיוע התחיל לפתח את הקוד הוולונטרי היה לנו ברור שעיריית באר שבע תהיה בין הראשונות להרים את הכפפה ולהוביל את התהליך וכך היה. מיותר לציין שהתרגשנו לקבל את דו"ח מבקר המדינה כי אל מול ביקורת רבה כלפי רשויות ברחבי הארץ הוא גם מלא בהערכה לפועלה של עיריית באר שבע בנושא'', אמרו הבוקר במסל'ן, עם פרסום הדוח.

תגובות

End of content

No more pages to load