• 30 ספטמבר 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

בדרום מתקשים להחזיר חובות: איפה אחוז החייבים הגדול להוצאת לפועל?

רשות האכיפה והגבייה פרסמה נתונים על היקף החייבים להוצאה לפועל: ביישובים מבוססים אחוז החייבים נמוך, ביישובי הנגב מתקשים להחזיר את החוב ולפעמים לוקח לחייבים כעשר שנים לנקות שולחן

מתקשים להחזיר חובות להוצאה לפועל (צילום המחשה: GEORGE / CC0)

ככל שהמצב הסוציוקונומי קשה יותר, כך יותר קשה לנושים להחזיר חובות להוצאה לפועל - כך עולה מנתונים שפרסמה היום היום רשות האכיפה והגבייה. באיזור הנגב רואים לא רק אחוז חייבים גדול, לעומת תל אביב, אלא גם הפרשים ניכרים בין יישובים מבוססים וכאלה שלא. עוד נדבך, לקושי הכלכלי המאפיין את החיים בדרום. לקושי זה מצטרף היות הנגב איזור בקו עימות, הנתון לסבבי לחימה המשתקים את הפעילות הכלכלית ופוגעים בסופו של דבר, ביכולתם של עסקים להמשיך להתקיים.

בבאר שבע, 9 אחוזים מהחייבים להוצאה לפועל לא הצליחו להחזיר את חובם. בתל אביב, לשם השוואה, מדובר ב-7 אחוזים מהחייבים. אבל בתל שבע השכנה, ההיקף מזנק ל-17 אחוזים. צפונית ממנה, בעומר, אחוז החייבים הוא 4 אחוזים בלבד. שיא החייבים בנגב נמצא בטראבין א-צנע, יישוב בו 21 אחוזים מהחייבים להוצאה לופעל לא הצליחו להשיב את חובם.מזרחית להם, בלהבים, רק 2 אחוזים מהחייבים במצב דומה. באופקים, מדובר ב-11 אחוזים מהחייבים ואילו בלקיה, 16 אחוזים לא מצליחים להחזיר את חובם להוצאה לפועל.

חוב בהוצאה לפועל הוא כאב ראש גדול לחייבים. מי שחייב כסף להוצאה לפועל עלול להיות מעוכב יציאה מהארץ. הוא יכול להתקשות לפעול כלכלית, לפתוח חשבון בנק או לקבל אשראי. הוא יתקשה מאוד להשתקם כלכלית, תנאי הכרחי להחזרת החוב. עדות לכך הוא פרק הזמן הארוך עד שחלק מהנושים מצליחים להחזיר את החוב בשלמותו, הנושא ריביות והצמדה.

ניתן לצפות במפה האינטראקטיבית בקישור הזה

רשות האכיפה והגבייה פרסמה לראשונה בשנת 2015 את פרופיל החייב במערכת ההוצאה לפועל. הפרסום  כלל מידע על מצבם הסוציו-אקונומי של החייבים, אשר התבסס על מדגם מייצג. במלאת עשור לקיומה של רשות האכיפה והגבייה, ערך האגף לתכנון ומדיניות ברשות בדיקה מקיפה של פרופיל החייב בהוצאה לפועל  המבוסס, בדומה למפקד הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  על כלל אוכלוסיית החייבים בהוצאה לפעול אשר מנתה נכון לסוף יולי 2018, 576,251 חייבים. עורכי המחקר הם רבקה אהרוני, יולנדה גולן ורפי גולן.

הניתוח בוצע על 512,386 חייבי, המהווים 89% מהחייבים וזאת לאחר פעולות טיוב וגריעה של נפטרים. הניתוח של פרופיל החייב בוצע על חייבים שנכון למועד שליפת הנתונים מהמערכת היה להם לפחות תיק פעיל אחד במערכת ההוצאה לפועל.

המחקר מציג תמונת מצב של כלל החייבים במערכת הוצאה לפועל המבוססים על השוואה לנתונים מנהליים של המוסד לביטוח הלאומי, משרד האוצר והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שימוש בנתונים מנהליים מאפשר הרחבה ובחינה של משתנים דמוגרפיים, נתוני תעסוקה ושכר על כלל האוכלוסייה.

כ- 93% מהחייבים בעלי תיק אחד הצליחו להסדיר את חובם לאחר כמעט עשור, ורק 7% טרם הצליחו להסדיר את חובם.  כ- 88% מהחייבים בעלי תיק אחד סוגרים את תיקיהם בטווח של עד חמש שנים, וכ-5% נוספים בטווח של 6 עד תשע שנים.

תגובות

End of content

No more pages to load