• 01 אוקטובר 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

שלום לשקיפות? משרד החינוך מפסיק לפרסם את נתוני המיצ''ב

נתוני המיצ''ב לשנת תשע''ח לא יפורסמו, משרד החינוך בוחן מודל פרסום חדש. יו''ר מרכז המועצות האיזוריות, שי חג'ג': ''המבחנים אינם ממלאים א יעודם''

כיתת לימוד (צילום הדמיה: PIXABAY / CC0)

מה הרמה של בית הספר בו לומדים ילדיכם? מעכשיו יהיה יותר קשה לדעת מאחר ומשרד החינוך מקפיא בשלב זה את פרסום נתוני המיצ"ב של בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ח, כשבמקביל הוא ייבחן מודל פרסום חדש. נתוני המיצ''ב חשפו פערים גדולים בין מרכז ופריפריה ואפילו בין בתי ספר בנגב ובבאר שבע בפרט.

במשרד החינוך מציינים כי מבחני המיצ"ב מהווים כלי חשוב והכרחי לניהול מערכת החינוך וקידומה. תוצאות בחינות המיצ"ב מספקות למשרד בסיס נתונים, המשמש אותו בניהול המערכת ובפיקוח אחר רמתה של מערכת החינוך והתקדמות, ובכלל זה קביעת מטרות ויעדים לעבודה עם כלל בתי-הספר ועם אוכלוסיות מאותרות, וכן תשתית לתִעדוף השקעת המשאבים ולמתן מענה מותאם לכל מוסד חינוך לפי צרכיו ומוקד מטרותיו, כלי למעקב אחר אפקטיביות תכניות והקצאת תקציבים שהוחלה ועוד.

''מודדים את התלמידים ולא מודדים את עצמנו''

''משרד החינוך מכבד ומקיים את פסקי הדין הניתנים על-ידי בית המשפט והוא אף קיים את פסק הדין מעת התקבל על ידי בית המשפט העליון. עם זאת, מאז ניתן פסק הדין של ערכה זו, מצביע המשרד על פגיעה של ממש בתפקוד התקין של מערכת החינוך כתוצאה מפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב ברמה הבית-ספרית. עקב הפרסום חלה פגיעה בתהליכי הוראה ולמידה, פגיעה בתלמידים ובמורים ופגיעה חמורה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים התשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית'', נמסר ממרד החינוך.

''על רקע כל אלה פנה משרד החינוך למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי), על מנת לבחון אפשרות להפסקת פרסום תוצאות המיצ"ב לפי חתך בית-ספרי, תוך התייחסות  להוראות הדין ולפסיקת בית המשפט העליון. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז נזרי, קיים דיון בנושא בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, וגורמי המקצוע ממשרדנו, וכן גורמים בכירים רלבנטיים בפרקליטות המדינה ובמחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים'', נאמר.

''בדיון זה הוצגה עמדת משרד החינוך לפיה, התופעות המתוארות מלמדות, כי חל שינוי נסיבות מהותי מאז פסק דינו של בית המשפט העליון שהורה על פרסום תוצאות המיצ"ב, שכן כיום ניתן להצביע על פגיעה בפועל בתפקודה של הרשות המינהלית, קרי - בתפקוד מערכת החינוך, ואף ניתן להצביע על חשש ברמת וודאות קרובה להמשך פגיעה במערכת החינוך כתוצאה מהפרסום. זאת, על אף צעדים מינהליים ופדגוגיים שנקט משרד החינוך בכדי למזער את הפגיעה והסיכונים שנובעים מפרסום מבחני המיצ"ב''.

לאחר הדיון ובחינת הדברים, קיבל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה את עמדת משרד החינוך ויתר הגורמים הרלבנטיים, לפיה נוכח התפתחות הדברים לאורך השנים מאז ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון, חל שינוי נסיבות משמעותי המשליך על מערך האיזונים שבין זכות הציבור לדעת לבין הצורך למנוע פגיעה בתפקוד הרשות המינהלית, משרד החינוך, ומחייב בחינה מחודשת של הנושא בכללותו.

יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים שי חג׳ג׳ מתייחס להחלטת משרד החינוך ‫''זו החלטה מתבקשת בעקבות חשיפת המחדלים״ ומוסיף ״אנחנו כל הזמן מודדים את התלמידים ולא מודדים את עצמנו, את שיטות הלימוד, האם הן מותאמות ומה לא עשינו שאפשר לעשות כדי לשפר את הלמידה. כלים למדידת והערכת יעדים הם חשובים, אבל זה מוכרח להיות מותאם ליעדים של כל בית ספר‪. המיצ"ב, במתכונת הנוכחית, לא מוכיח את עצמו ולא אפקטיבי. ולכן הצעד הבא המצופה ממשרד החינוך הוא לבטלו''.

"יש הסכמה גורפת שמבחני המיצ"ב אינם ממלאים את יעדם כפי שהוגדרו בתחילת הדרך, ולהפך, כולנו נחשפנו לתופעות פסולות ולעיוות הקיים בשיטה״ חג'ג' מציע "צריך לעבור לשיטה של אבחון אפקטיבי, הגברת הפיקוח הקפדני בכל בית ספר וכיתה, ומדידת הישג כל תלמיד באופן אישי ומותאם, עם צוות המורים וההנהלה."

תגובות

End of content

No more pages to load