• 23 יולי 2019

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

הוגש כתב אישום בגין רצח דבורה הירש ז''ל

פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בב''ש כתב אישום נגד יניב זגורי, משה רובין ועמיר בן שימול בגין רצח דבורה קורקוס ז''ל, רעייתו של עד המדינה, טל קורקוס ז''ל. כל הפרטים שהותרו לפרסום

דבורה הירש ז''ל וצילום מזירת הרצח (צילומים: ארכיון, פייסבוק)

פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד יניב (ניבי) זגורי, משה רובין ועמיר בן שימול בגין רצח דבורה קורקוס ז"ל, מי שהיתה אשתו של עד המדינה, טל קורקוס ז"ל, בחניית ביתה ולנגד עיני ילדיה במרץ 2016. נאשם נוסף בכתב אישום זה, אריק איטל, מואשם בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, ניסיון לשידול לרצח והדחה בחקירה בגין מעורבותו בתכנון רצח טל קורקוס.  

כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד יואב קישון, המשנה לפרקליט המחוז, ועו"ד אירה ויימן קריקון מפרט את השתלשלות העניינים והמניעים אשר הובילו לרצח ולשאר האירועים המתוארים בכתב האישום.

האירועים המתוארים בכתב אישום זה קודמים לאירועים בגינם הוגש כתב אישום בדצמבר 2017 נגד ניבי זגורי, אריק איטל ואחרים בגין רצח טל קורקוס ז"ל ואלישע סבח ז"ל, והתיק נגדם מתנהל בימים אלה.

רקע

ניבי זגורי הועמד לדין יחד עם אחרים בשנת 2008 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בגין מסכת עבירות חמורות. עיקר הראיות בפרשיה זו נסמכו על עדותו של עד המדינה טל קורקוס ז"ל אשר היה יד ימינו של ניבי זגורי, והעיד נגדו.

בגין תיק זה נשפט ניבי זגורי לשבע שנות מאסר.

על פי כתב האישום הנוכחי, לאחר שחרורו ממאסר, גמלה בליבו של זגורי ההחלטה לגרום למותם של טל, דבורה ושל הוריו של טל כנקמה על היותם של טל ודבורה עדי תביעה בתיק הקודם, וכנקמה על תמיכתם של דבורה ושל הוריו של טל בהחלטתו של טל להביא להפללתו של זגורי בתיק הקודם וכן במטרה להרתיע אחרים מלהעיד נגדו בעתיד.

אישום ראשון – קשירת קשר לרצוח את טל קורקוס ז"ל ואת הוריו

האישום הראשון בכתב האישום מתאר פעולות שנקט זגורי במטרה לגרום למ', גיסה של דבורה, לקשור עמו קשר לגרום למותם של טל ושל הוריו.

בהתאם למתואר, הורה זגורי למ' להמתין לו בסמוך לבית העלמין הישן בבאר שבע ומשם נסעו השנים יחד לכיוון אופקים. במהלך נסיעה זו הבהיר זגורי למ', כי הוא כועס על כך שמ' סייע לדבורה לחזור להתגורר בבאר שבע, וכן על כך שמ' העסיק את אמו של טל בעסק שבבעלותו של מ'. תוך כדי השיחה, שלף זגורי אקדח, דרך אותו, הצמידו אל ראשו של מ' ואמר לו ש"כל מי ששם אצבע בתיק שלו ימות" וציין את טל, הוריו של טל ודבורה בהקשר זה, וכן אמר בכעס שהוא ישב שבע וחצי שנים בכלא ולא גידל את בנותיו.

מ' ניסה להניא את זגורי מלפגוע בדבורה והתחנן על נפשה.

בהמשך לכך הלין זגורי על כך שעקב מעשיהם של טל ושל דבורה, נאלץ זגורי לשלם שכר טרחה לסנגוריו בתיק הקודם בגובה של כ- 500,000 ₪ ודרש ממ' לפצותו בסכום זה בתמורה לוויתור על כוונתו לרצוח את דבורה.

מ' אמר לזגורי כי לא יעלה בידו לגייס את הסכום המבוקש והודיע לו כי במקום לשלם את הפיצוי הוא מוכן לפעול יחד עמו כדי לגרום למותם של טל ושל הוריו, ובכך קשר עמו קשר למטרה זו.

במסגרת הקשר, השיג מ' את כתובת המגורים של הוריו של טל וכן במספר הזדמנויות, ערכו זגורי ומ' סיורים סמוך לבית הוריו של טל במהלכם ערך זגורי רישומים וסקיצה של בתים באזור בהם הותקנו מצלמות אבטחה. כמו כן, זגורי ומ' בחנו דרכי גישה לאזור מגוריהם ודרכי המילוט משם.

עוד במסגרת הקשר, קיימו זגורי ומ' מפגש בנוכחותו של משה רובין, במהלכו סוכם כי עם שחרורו של טל ממאסרו, יארוב מ' לטל ביציאתו מבית הסוהר או בהמשך, ביציאה מאזור מגורי הוריו, וירה לעברו של טל בכוונה לגרום למותו. לאחר המפגש, ובהתאם למה שסוכם בו, במועדים שונים, סייר מ' בשטח הסמוך לכלא באר שבע ובחן את דרכי הגישה וההמלטות מן המקום. זגורי הודיע למ' כי ברגע שיוחלט על מועד ביצוע הרצח של טל, הוא יספק לו אקדח עם משתיק קול לצורך ביצוע הרצח.

בגין אישום זה מיוחסת לזגורי עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע (רצח).

אישום השני - רצח דבורה קורקוס ז"ל

עפ"י אישום זה, בהמשך להחלטתו להמית את דבורה, העלה זגורי שוב בפני מ' את נושא הפיצוי שהוא דרש ממ', בגין ההוצאות הכספיות שנגרמו לו בניהול משפטו הקודם, בתמורה לכך שיחוס על חייה של דבורה.

עפ"י הסיכום שהושג בינהם, כמפורט בכתב האישום, יועברו לזגורי סך של 300,000 ₪ ובתמורה לכך הבטיח זגורי לחוס על חייה של דבורה.

למרות קבלת הכסף כמתואר לעיל, נותר זגורי נחוש ברצונו לגרום למותה של דבורה, אך ניסה להטעות את מ' לחשוב כי הוא ויתר על כוונתו זו.

בהמשך לכך, בתחילת שנת 2016, טען זגורי בפני מ' כי נודע לו שדבורה מתכוונת לחדש את הקשר הזוגי שלה עם טל והביע תרעומת על כך. בעקבות כך, ניסה מ' למנוע פגיעה בדבורה ולוודא כי זגורי יעמוד בהבטחתו שלא לעשות כן על אף האמור, והציע שזגורי ייפגש עם  דבורה, ישמע ממנה שאינה מתכוונת לחדש את הקשר הזוגי עם טל וימחל לה.

זגורי הביע נכונות לפגוש את דבורה, אך זאת רק על מנת להטעות את מ' ולגרום לו להאמין כי הוא מתכוון לעמוד בהבטחתו ולחוס על חייה של דבורה.

בעקבות כך, קבע מ' שני מפגשים עם זגורי ודבורה במסעדות בעיר, אליהם הגיעו מ' ודבורה, אך זגורי לא הגיע למפגשים אלה, בטענה כי אינו מעוניין להיפגש עם דבורה במקום הומה אדם.

בהמשך לכך ובעקבות האמור, כיומיים לפני 07.03.16, הציע מ' לזגורי כי ייפגש עם דבורה בחניה מול בניין בשד' ירושלים 19 בבאר שבע, בסמוך לביתה, וזאת כדי לשוחח עמה ביחידות ולהתפייס כאמור.

זגורי הבטיח למ' כי יגיע לפגישה וישוחח עם  דבורה, וכן הבטיח כי אם ישתכנע כי אכן אין בכוונתה של דבורה לחדש קשר זוגי עם טל, הוא יסלח לה וינשק את ראשה, כל זאת כאשר הוא יודע כי אין בכוונתו להגיע לפגישה, וכי הוא ינצל את הפגישה כדי לשלוח אחרים מטעמו להמית את דבורה.

בהתאם לאמור סיכמו זגורי ומ' כי הפגישה בחניה תתקיים בתאריך 07.03.16 בשעה 18:15.

מ' עדכן את דבורה בדבר קביעת הפגישה, אך דבורה חששה מזגורי. על מנת להפיג את חששותיה של דבורה, מ' הציע לה שבתו, קטינה ילידת 2011, תתלווה אל דבורה לפגישה, ובעקבות כך הסכימה דבורה להגיע לפגישה.

קודם למועד הפגישה, קשר זגורי קשר עם משה רובין ועמיר בן שימול והורה להם לרצוח את דבורה ועדכן אותם באשר למועד הפגישה שנקבעה ומיקומה.

בתאריך 07.03.16, יום הרצח, בסמוך לשעה 16:30 הצטיידו בן שימול ורובין ברכב שהושג עבורם למטרה זו, ונסעו ברכב ברחובות הסמוכים למקום המפגש בחניה.

כשעתיים לאחר מכן, הגיעו השניים ברכב סמוך למקום המפגש, כשהם מצוידים באקדח חצי- אוטומטי, כפפות, כיסוי לפנים, מעיל שחור וכובע קסקט.

סמוך לשעה 18:20 הגיעה דבורה ברכבה לחניה, כשעימה ברכב נמצאים שלושת ילדיה הקטינים (כבני 3,6, ו-8) וכן בתו הקטינה של מ', בהתאם לסיכום בינה ובין מ', והמתינה ברכבה לזגורי.

הנאשמים הבחינו בדבורה, בן שימול יצא מהרכב, כשפניו מכוסות והוא מצויד באקדח, התקרב אל רכבה של דבורה, וירה דרך חלון הנהג הסגור לעבר צווארה ופלג גופה העליון של דבורה 5 יריות, במטרה לגרום למותה.

דבורה התמוטטה, ובן שימול נמלט בריצה מהחניה, חזר לרכב בו המתין לו רובין והשניים נמלטו מהמקום, כשהם מותירים את דבורה מתבוססת בדמה עם ילדיה ברכב.

סמוך לאחר מכן נפטרה דבורה מפצעיה.

בגין אישום זה מיוחסת לזגורי, רובין ובן שימול עבירת רצח.

אישום שלישי – קשירת קשר לרצוח את טל קורקוס ז"ל

עפ"י אישום זה, לאחר האירועים המתוארים ובהמשך להחלטתו של זגורי להמית את טל, קשר קשר במהלך חודש מאי 2016 עם אריק איטל במטרה לגרום למותו של טל.

במסגרת הקשר עם אריק איטל הורה זגורי לאיטל להיפגש עם מ'  ולמסור לו את דרישתו של זגורי כי הם יפעלו יחד כדי לרצוח את טל, ואיטל עשה כן ונפגש עם מ'.

במהלך המפגש האמור, אמר איטל למ' כי עליהם ל"שמח את החבר" ,כשכוונתו לזגורי, בכך ששניהם יפעלו יחדיו במטרה לגרום למותו של טל. מ' ניסה להתחמק מהצטרפות לקשר עם איטל והשיב לו כי מדובר בעיתוי לא מתאים, שכן בעקבות רציחתה של דבורה חזר בו מ' מכוונתו ליטול חלק בתוכנית לרצוח את טל.

בהמשך השיחה הנ"ל, הודיע איטל למ' כי זגורי מבקש שמ' יגיע בדחיפות לאומן שבאוקראינה, שם שהה באותה עת זגורי. בעקבות האמור, בתאריך 22.6.16, הגיע מ' יחד עם חברים נוספים לאומן שבאוקראינה ובסמוך לאחר הגעתו פגש את זגורי במתחם הקבר של רבי נתן, שם הם שהו יחד במקווה שבמתחם הקבר. במעמד זה, שאל זגורי את מ' מה אירע בחקירתו של מ' במשטרה בעקבות רצח דבורה וכן הזהיר את מ' שלא "יעשה טעות" בחקירה ואיים עליו במרומז שייפגע בו באמצעות אחרים אם יעשה כן.

עוד במהלך השיחה במקווה, הורה זגורי למ' כי יפעל יחד עם איטל כדי לגרום למותו של טל. מ' לא השיב ובהמשך חזר לישראל.

בגין אישום זה מיוחסות לזגורי ולאיטל, כל אחד לפי חלקו, עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע (רצח), ניסיון לשידול לרצח והדחה בחקירה.

כתב האישום כולל אישום נוסף, נגד משה רובין בלבד, המייחס לו עבירות של הדחה בחקירה, הטרדת עד ושיבוש מהלכי משפט.

עפ"י אישום זה, בזמן שהיה מ' עצור במסגרת תיק זה ושהה בתחנת משטרת ערד, ביקש רובין מעו"ד "לבקר" את מ' במקום מעצרו במטרה להעביר מסר למ', להימנע מלמסור הודעה בחקירה או למסור הודעת שקר, ולפיה רובין אינו מעורב באירוע הרצח של דבורה. במעמד פגישה זו בין מ' לעו"ד , אמר העו"ד למ' כי רובין מוסר לו "ד"ש חם" וכי רובין ביקש ממנו לבקר את מ' "ולראות מה הוא צריך" וכן אמר לו כי קיים חשש ש"הולך להתפוצץ עוד עד".  

תגובות

End of content

No more pages to load