• 16 אוגוסט 2017

הענק הכי גנדרן בעולם

17.08 | באר שבע | ₪ 60

נסרין קדרי

22.08 | באר שבע | ₪ 149

חנן בן ארי

24.08 | באר שבע | ₪ 129

אמן אשליות

26.08 | באר שבע | ₪ 109