• 20 ינואר 2019

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

כך נדחו 139 ההתנגדויות להקמת מגדלי הגרנד קניון

עיון בפרוטוקול הישיבה שדנה בהתנגדויות להקמת מגדלי הקניון, מאפשר הצצה לאופן הפעולה של הוועדה המחוזית. האם לאזרח הפשוט יש בכלל סיכוי לעמוד כנגד נדל''ניסטים, פקידים בכירים ופוליטיקאים?

התושבים זועמים, הוועדה חשבה אחרת (צילום: דני בלר)

139 התנגדויות הוגשו כנגד הקמת המגדלים בשטח הגרנד קניון - כולן נדחו על ידי הוועדה המחוזית. הערב, עם פרסום מסמך ועדת המשנה להתנגדויות בועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, נחשף גם כי שלושת המגדלים אינם סוף פסוק. במקום, כך מסתבר, יש תוכניות למבנים נוספים, על שטח הגרנד קניון עצמו. 

במסמך החלטות ישיבה מספר 2018011, מהישיבה שנערכה ב-7 במאי, בחדר הישיבות של הועדה מחוזית דרום, עולים פרטים נוספים:

קודם כל  המסמך מפרט את התוכנית: 
''התכנית מורכבת משני מתחמים כאשר אחד מהם נמצא בצמוד לגרנד קניון באר שבע בצומת שד' טוביהו ושד' יגאל ידין
ומיועד להקמת 297 יח''ד בשלושה מגדלים בני 26 קומות ומתחם השני נמצא בסמוך לרח' עין גדי ומיועד לתוספת זכויות
הבניה למבנים ומוסדות ציבור הקיימים".

139 התנגדויות הוגשו. כולן נדחו: 
''לתכנית הוגשו 139 התנגדויות המורכבות מ- 5 התנגדויות ''סטנסיל'' והתנגדות שהוגשה ע''י מר דניאל מורגנשטרן - יועץ
סביבתי ומתכנן אורבני. ההתנגדויות עוסקות ברובן בענייני תנועה, תפקוד צמתים, מקומות חניה וכן עניין סביבתיים
ומבני ציבור הנדרשים לפרויקט''.

שדרות טוביהו יהפכו לנתיב עם עדיפות לתחבורה ציבורית:

"לטענות כי התכנית תייצר צפיפות תחבורתית ומצוקת חניה מעבר לקיים'', נאמר בפרוטוקול,  ''הועדה מציינת כי התכנית נבדקה ע"י מהנדס תנועה בעיריית באר שבע וע''י יועץ התנועה ללשכת התכנון והוכן לתכנית מסמך בה''ת (בדיקה השלכות תחבורתית). עפ''י מסקנות יועצי תנועה כאמור תפקוד הצמתים בסביבת הפרויקט נמצא ראוי בשעות שיא הפעילות''.

שדרות טוביהו עמוסים כבר היום. בשעות השיר בבוקר ובערבים, משתרך במקום פקק ארוך. דרך מצדה, שהיה דו נתיבי, הפך לחד נתיבי. גם בדרך מצדה, ציר מרכזי ללגרנד קניון, לשכונת נאות לון, לסורוקה, לאוניברסיטה, יש עומסי תנועה, במיוחד בשעות הלחץ. 

בפרוטוקול מציון כי: "בנוסף שדרות טוביהו מוצעת כשדרה עם העדפה לתחבורה ציבורית וזאת בהתאם לתכנית המתאר כוללנית החדשה לבאר שבע שנמצאת כאמור לקראת הפקדה".

כ-1000 תושבים עלולים להוסיף עוד כ-300 מכוניות פרטיות. בפרוטוקטל נכתב כי: ''עוד צוין ע''י יועצי תנועה כי
הפרויקט מספק חניה בהתאם לדרישות תקן החניה התקף''.

ההפגנה נגד הקמת המגדלים, לפני כמה חודשים (צילום: דני בלר)
​​​​​​​

מצוקת חנייה בגרנד? הדיירים במגדלים יגורו מעל מגרש חניה:

בפרוטוקול נכתב כי: ''מבחינת ניצול הקיים היום של שטח התכנית כחניה עילית לצרכי גרנד קניון, הועדה מציינת כי תכניות התקפות לגרנד קניון תכניות מס' 95/115/03/5 ו- 106/115/03/5 מבטיחות את מספר מקומות החניה עפ''י התקן הקיים, ללא שימוש במגרש המוצע למגורים. עוד מציינת הוועדה כי גם במרתף מבני מגורים בתכנית שבנדון נכללות מקומות חניה המיועדות לציבור, דהיינו למגיעים לגרנד קניון, לרבות מעבר לרכב ממגרש גרנד קניון למגרש המגורים".

מהגדלים הם לא סוף הסיפור 

עיון בפרוטוקול מעלה מידע מעניין באשר לזכויות הבניה מסביב לגרנד קניון: ''בדבר הטענה כי תהיה מצוקת חניה נוספת לאור הבניה בסביבת הפרויקט וזכויות הבניה שטרם נוצלו בפרויקטים בסביבה (תכנית מאושרת 95/115/03/5 של גרנד קניון שכוללת גם כ- 200 יח''ד עבור הוסטל שטרם נבנה, תכנית מס' 210/102/02/5 ל - 4 מגדלים הצמודים לגרנד קניון מצד הדרומי שלו תכנית הכוללת שימושים כמו מרכז ספא, מועדונים ובריכת שחיה), הועדה מדגישה כי התכנית לגראנד קניון וכן התכנית לארבעת המבנים כוללות כל אחת בתחומה את כל צרכי החניה עבור כל השימושים וזכויות הבניה המותרות בתכניות''.


בדיון לא הוצגו כל המסמכים ויהיה בחינה של המידע החדש: "במהלך הדיון התברר כי לאחר הגשת ההתנגדויות הזמינה העיריה חוות דעת תחבורתית חדשה. חוות דעת זו הועברה למתנגדים, היא הועברה ליזם לפני ימים בודדים, ולא הועברה כלל ללשכת התכנון המחוזית. הועדה מורה כי חוות הדעת תועבר בתוך שבוע, ולאחר מכן יתקיים דיון נוסף בתכנית בועדה, כדי לבחון אם יש בחוות הדעת כדי לשנות מהאמור לעיל. בנוסף, הועדה מורה לתקן את התכנית כך שהבה"ת שהוכנה לתכנית תצורף למסמכי
התכנית כמסמך כרקע".

עוד מכוניות? בוועדה סבורים שלא יהיה בהן כדי להוסיף לזיהום האוויר:

''לעניין זיהום אוויר'', נאמר בפרוטוקול,  ''לטענה כי זיהום האוויר יגדל כתוצאה מתוספת הרכבים הפרטיים, הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות היות וטענה כזאת אינה נתמכת בבדיקות ועל כן לא ניתן לתת לה מענה מקצועי. בנוסף מציינת הוועדה כי תוספת
תחבורה אינה בהכרח חריגה מתקני איכות אוויר''.

''יחד עם זאת מורה הוועדה על הוספה בהוראות התכנית את הסעיפים הבאים:
- פתחי כניסת האוויר מהחניון לא ימוקמו, ככל הניתן, בסביבה בה קיימת ריכוז גבוה של מזהמי אוויר (כמו לדוגמא, בצד כביש ראשי).
- פתחי יציאה האוויר המנוקז מהחניון לא ימוקמו, ככל הניתן, בקרבת בניינים בהם קיימת פעילות אנושית (מגורים
או משרדים/מסחר) או בקרבת עוברים ושבים.
- האוויר המנוקז מהחניון לא יגרום למפגע סביבתי''.

קניתם וילה באיזור כי רציתם שקט? תוכנית המתאר של באר שבע, לקראת הפקדה, רואה עיר אחרת, הרבה יותר צפופה:

מתוך הפרוטוקול: ''לעניין הטענה בדבר שינוי אופי הבניה במרחב זה - הוועדה דוחה את ההתנגדות. הבניה המוצעת תואמת את תכנית המתאר הכוללנית החדשה לעיר באר שבע. לעניין הטענה בדבר הסיכון באסון אקולוגי עקב בניה של הבניה המותרת מעל הגרנד קניון בנוסף לבניה המוצעת - הוועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות ומציינת כי כל אחת מהתכניות נותנות מענה מלא לכל ההיבטים לרבות ההיבטים הסביבתיים, ולכן אין כל מקום להנחה כי השלמת הבניה המותרת במרחב זה תגרום לאסון אקולוגי".


כתבות שיעניינו אותך...
תגובות

End of content

No more pages to load