• 20 ינואר 2019

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

ייצוגית נגד רותם אמפרט וכי''ל, בשל האסון האקלוגי בנחל אשלים

בתובענה חריגה, דורשת המדינה מחברת רותם אמפרט נגב וכי''ל פיצוי של של כ-400 מיליון שקלים, בגין אירוע זיהום נחל אשלים, שארעה ב-30 ביוני, 2017

מתקן אגירה אשלים (צילום: DESERTLAND / CC BY SA 4.0)

פרקליטות מחוז דרום (אזרחי) בלווי היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, הגישה בשם רשות הטבע והגנים הלאומיים (רט"ג) ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, בקשה לאישור תובענה ייצוגית לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע נגד חברת רותם אמפרט נגב בע"מ ונגד כימיקלים לישראל בע"מ ונגד שישה נושאי משרה בכירים בחברות אלה בגין אירוע זיהום נחל אשלים, שארעה ב-30 ביוני, 2017. 

במסגרת התובענה הייצוגית מבקשת המדינה לחייב את הגורמים המזהמים בתשלום פיצויים בסך של 397 מיליון שקלים בגין הנזקים הסביבתיים והאקולוגיים שנגרמו, לרבות הצורך בשיקום הנחל שנאמד בסך של 202 מיליון שקלים מהסך הכולל.

בד בבד עם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הגישה הפרקליטות בקשה למחיקת הבקשות לאישור תובענות הייצוגיות הנוספות שהוגשו ע"י גורמים פרטיים וכן להורות כי רשות הטבע והגנים היא הגורם המתאים ביותר להיות התובע בגין אירוע זיהום נחל אשלים.

הזרימה המזוהמת בנחל אשלים, זמן קצר לאחר קריסת בריכת האגירה (צילום: המשרד להגנת הסביבה)


תזכורת: האסון האקולוגי בנחל אשלים

נחל אשלים אשר נמצא בשמורת הטבע מדבר יהודה, הינו בעל חשיבות אקולוגית אזורית ולאומית בין היתר בשל ערכי הטבע שבו . הוא מאוכלס בבעלי חיים נדירים ובזני צמחים בסכנת הכחדה והינו אחד ממסלולי הטיולים המבוקשים באזור זה.

ב-30 ביוני, 2017, התרחש אסון אקולוגי, עת אחת הדפנות של בריכת שיקוע גבס, המהווה חלק ממערך ייצור החומצות והדשנים של חברת רותם אמפרט, דלפה וקרסה וכתוצאה מכך זרמו נוזלים חומציים בכמויות אדירות אל נחל אשלים הסמוך. הדבר גרם להצפת הנחל לכל אורכו בכמות של בין 100,000 – 200,000 מ"ק של נוזלים חומציים, אשר הכילו חומרים מסוכנים, במשך כ-48 שעות, זיהום שהוביל לפגיעה אקולוגית קיצונית, לרבות להרג רב בחי ובצומח בנחל ולזמינות המזון לבעלי החיים לאורך זמן.

מלבד הנזק החמור והמידי לטבע, והפגיעה בצומח ובחי, נגרם נזק לטווח הארוך בכך שהקרקע לאורך הנחל זוהמה. זיהום זה גרם גם נזק ארוך טווח ביכולת ההישרדות והרבייה של מיני צמחים ובעלי חיים בנחל. מעבר לכך, גם כיום, כשנה לאחר האירוע, הנחל סגור לכניסת מטיילים ולא ידוע מתי ניתן יהיה לשוב ולפקוד אותו.

יצוין, כי מיד לאחר האירוע המשרד להגנת הסביבה פתח בחקירה פלילית לבדיקת נסיבות האירוע וחשדות לעבירות על חוקי הסביבה.

קריסת הבריכה של מפעל רותם שגרמה לזיהום נחל אשלים (צילום:אריה רוזנברג - רשות הטבע והגנים) 

אחרי האסון: שלוש תבוענות ייצוגיות

בעקבות האירוע האמור, ומיד בסמוך אליו, הוגשו שלוש תובענות ייצוגיות ע"י גורמים פרטיים שונים בבקשה לייצג את הציבור בכללותו או ציבור מסוים נגד חברות רותם אמפרט וכימיקלים לישראל בגין הנזק שנגרם כתוצאה מזיהום הנחל.

לעמדת המדינה ורשות הטבע והגנים, המדובר בנזק שנגרם לכלל הציבור אשר אין בידי תובעים פרטיים כדי לתבוע אותו.

בנסיבות העניין ולאחר שנאסף המידע הדרוש, והתקבלו חוות דעת ממומחים לצורך גיבוש הגשת תביעה ייצוגית, הגישה רט"ג, באופן תקדימי, באמצעות פרקליטות מחוז דרום בקשה לאישור תובענה ייצוגית כאשר היא תהווה התובעת היחידה אשר תייצג את הציבור בכללותו בהליך . נטען כי רט"ג, הפועלת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה בעניין זה, היא הגורם המוסמך, בעל היכולת המקצועית , הידע הנדרש ומעל לכל, היא הגורם האמון על שמירת ערכי הטבע ככלל ועל שיקום הנחל בפרט, ומתן השירותים למטיילים והמבקרים בו.

במסגרת בקשה זו טוענת המדינה כי קבלת הבקשה להגשת התובענה הייצוגית דווקא על ידי רשות הטבע והגנים (רט''ג) על פני הגורמים הפרטיים, תבטיח את המטרה של הגשת התביעה, קרי – תשלום לטובת שיקום הנחל ופיצוי הציבור בגין הנזק האקולוגי והסביבתי שנגרם. עוד פורטו בהרחבה היתרונות של רט"ג על פני התובעים הפרטיים במישורים שונים, לרבות יתרונה בהוכחת יסודות התביעה ובניהול אופטימלי ויעיל של התובענה, גישתה לנתונים אודות הנזק שנגרם והיותה גוף ללא מטרת רווח המייצג את כל הציבור במדינה שנפגע כתוצאה מהזיהום.

חוות דעת כלכלית: עלות הנזק - מאות מיליוני שקלים

לצורך בחינת הנזק שנגרם לנחל לטווח הארוך, במסגרת הגשת התובענה הייצוגית, נערכה חוות דעת כלכלית בהובלת המשרד להגנת הסביבה והרט"ג אשר העריכה את הנזק האקולוגי הכולל שנגרם בשמורת הטבע כתוצאה מהזיהום בסך כולל של 397 מיליון ₪ (באם תיושם תכנית שיקום יזום), או סך כולל של 623 מיליון ₪ (ככל שלא יבוצעו אותן פעולות שיקום). הסכום הכולל מורכב מעלויות השיקום ומעלויות הנזק האקולוגי, הכולל את הנזקים שנגרמו לטבע ולציבור ככלל. מדובר בחוות דעת ייחודית ומורכבת, המגובה בחוות דעת שונות שנכתבו ע"י מיטב אנשי המקצוע בתחום, מהמשרד להגנת הסביבה, מהרט"ג ומרשות המים – חוות דעת אקולוגית, חוות דעת בתחום זיהומי הקרקע וחוות דעת בתחום ניטור מי תהום. חוות דעת אלו נערכו לאחר בדיקות ניטור מקיפות, ביקור אנשי מקצוע בשטח לאורך זמן וסקר בקרב הציבור .

התובענה הייצוגית והבקשות הנלוות הוגשו באמצעות עו"ד אנטוניוס מרשי ועו"ד לירון שי מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי) ובליווי עו"ד אסנת דפנה מהיחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.

כתבות שיעניינו אותך...
תגובות

End of content

No more pages to load