• 20 נובמבר 2018

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

דנילוביץ' לפורום לדו קיום: 'הקצנתם פעילותכם, אשקול צעדים משפטיים'

מועדון מולתקא-מפגש אמור לארח מפגש עם אנשי פרויקט ''חמושים'' של קואליציית הנשים לשלום, לדיון בנושא תעשיית הנשק של ישראל. בעקבות מחאת התושבים כנגד ארגון השמאל, שוקל דנילוביץ' נקיטת צעדיים משפטיים

פעילות במולתקא-מפגש וכרזת הכנס שהצית את הסערה (צילומים: פייסבוק)

אם עמותת הפורום לדו קיום לשלום תערוך במועדון "מולתקא-מפגש" את האריוע המתוכנן, בו פרויקט "חמושים" של קואליציית הנשים לשלום מתכוונת לערוך דיון בנושא תעשיית הנשק הישראלית - עיריית באר שבע תנקוט בצעדים משפטיים - כך עולה ממכתב ששלח היום ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', למנכ''לית העמותה, חיה נוח. לדברי דנילוביץ', דיון בתעשיית הנשק של ישראל הינו בבחינת הכפשה של מדינת ישראל, ערכיה ותדמיתה. המכתב נשלח על רקע מחאת ארגוני ימין ואזרחים בבאר שבע, אשר הצהירו ברשתות חברתיות כי בכוונתם לבוא לאירוע ולנקוט בצעדים כנגד המשתתפים.

קואליציית הנשים לשלום שייכת לשמאל הישראלי ומאגדת בתוכה קבוצות נשים יהודיות, נוצריות וערביות, הדוגלות באקטיביזם פמיניסטי ובסיום הכיבוש בדרכים לא אלימות, בהן תמיכה בחרם על מוצרי התנחלויות. פרויקט "חמושים" של הקואליצייה עוסק בתיעוד ומיפוי של תעשיית הנשק הישראלית.

"הובא לידיﬠתנו, כי בכוונת "המולתקא" מיסודו של פורום דו-קיום בנגב, לארח ביום שני, ה- 13 בנובמבר 2017, בנכס שהוקצה לﬠמותה ﬠ"י ﬠיריית באר שבﬠ, בהתאם לנהלי משרד הפנים, פﬠילות תחת הכותרת: "אימפריית הנשק הישראלית - שיחה
ﬠם 'חמושים' וﬠו׳׳ד איתי מק", כותב רוביק דנילוביץ', במכתב לראשת העמותה, חיה נוח. 

"מהמידﬠ שנחשפתי אליו בימים האחרונים, ﬠולה, לכאורה, כי הכוונה היא לקיים דיון הכולל הכפשה של מדינת ישראל, ﬠרכיה ותדמיתה. לצﬠרי, זו לא הפﬠם הראשונה בה אתם מארחים פﬠילות מסוג זה, אולם הפﬠם, כך נראה, הגדשתם הסאה", כותב דנילוביץ'. 

"כפי שהוכחתי בﬠבר, אני רואה בחופש הביטוי ﬠרך ﬠליון ואגן ﬠליו, ככל הנדרשִ אם רוצים אותם ארגונים להשמיﬠ את ﬠמדותיהם, גם אם אינני מסכים ﬠימם וחלקם אף מגנה בכל תוקף, זכותם לﬠשות כך בכל מקום שיבחרו בﬠיר וﬠל חשבונם. ﬠם ואת, איני יכול לתת יד לשימוש בנכסים ﬠירוניים הממומנים ﬠל ידי כסף ﬠירוני לצרכים אלו. לא לשם כך הוקצה המקלט! זו לא הייתה מטרת ההקצאה, גם לא מטרת הﬠמותה, כפי שהוצגה בפני וﬠדת ההקצאות ומוﬠצת הﬠיר", מסביר ראש עיריית באר שבע.


דנילוביץ': "ﬠוד אירוﬠ וﬠוד אירוﬠ, ﬠוד הקצנה וﬠוד הקצנה, כאילו כל מטרתכם הינה לﬠורר פרובוקציות, שיאדירו שמה של הﬠמותה בפני תומכיה, אפשר להוסיף, כנראה לצורך גיוס כספים להמשך פﬠילותה. לאור חﬠובדה, כי מבחינתי גדשה הסאה ואיני יכול ﬠוד לתת להמשך פּﬠילות מתריסה, מפלגת, פרובוקטיבית ובﬠיקר הﬠומדת בניגוד למטרות ההקצאה ומטרות הﬠמותה, והכל בנכס ﬠירוני, אני פונה אליכם בדרישה לבטל את האירוﬠ המתוכנן ולקיימו בנכס אחר"
"מהחומרים שנחשפתי אליהם, האירוﬠ המתוכנן ל- 13 בנובמבר אינו תואם את מטרות הﬠמותה ואינו מקרב לבבות או ﬠוסק בהידברות, ﬠליהם מצהירה הﬠמותה בכל ﬠת. האירוﬠ ﬠוסק בקיטוב והכפשה. בניגוד להצהרתכם, ששימשה בסיס לאישור ההקצאה ולפיה, ׳׳מולתקא - מפגש" הוא בית תרבות ﬠרבי-יהודי מיסודו של פורום דו-קיום בנגב. בית התרבות מארח ﬠרבי תרבות שונים, סדנאות, סרטים והרצאות, כמו גם מפגשים של קבוצות פﬠילות, אתם מקיימים פﬠילויות רבות הסותרות הצהרה זו".

"קירוב לבבות, הידברות ושיתוף פﬠןלה ביו יהודים לﬠרבים, ביו בדואים לתושבי הﬠיר, חשוב ומוצדק, אך מסתבר שזו איכה ﬠיקר הפﬠילות, לא באירוﬠ נשוא פנייתי ולא באירוﬠים קודמים לגביהם נדרשנו בﬠבר".

"הקצנתם את התכנים והפעילויות"

"יתרה מכך, התקיימה ישיבה ברוח טובה בינינו, בה נתבקשתם להימנﬠ מפﬠילות מﬠין זו בנכס העירוני. ביקשנו שתתקיים הידברות בינינו, ביקשנו כי תפﬠלו בהתאם למטרות ההקצאה ומטרות הﬠמותה. בחרתם להתﬠלם ואף חמור מכך, הקצנתם את התכנים והפﬠילויות. משך זמו רב, ﬠמדנו ונשכנו שפתיים, ﬠצמנו ﬠין לפﬠמים שניים ואפשרנו לכם להמשיך בפﬠילות בתקווה שבסופו של יום, השכל הישר וההיגיון יגברו".

"לצﬠרי, התבדינו. ﬠוד אירוﬠ וﬠוד אירוﬠ, ﬠוד הקצנה וﬠוד הקצנה, כאילו כל מטרתכם הינה לﬠורר פרובוקציות, שיאדירו שמה של הﬠמותה בפני תומכיה, אפשר להוסיף, כנראה לצורך גיוס כספים להמשך פﬠילותה. לאור חﬠובדה, כי מבחינתי גדשה הסאה ואיני יכול ﬠוד לתת להמשך פּﬠילות מתריסה, מפלגת, פרובוקטיבית ובﬠיקר הﬠומדת בניגוד למטרות ההקצאה ומטרות הﬠמותה, והכל בנכס ﬠירוני, אני פונה אליכם בדרישה לבטל את האירוﬠ המתוכנן ולקיימו בנכס אחר".

"הנכם מתבקשים שלא לתת לאותם קיצונים משני הצדדים ללבות יצרים, לפלג ולהכפיש ולבחור בדרך של הידברות וקבלת האחר. זו דרכה של הﬠיר וזו דרכם של תושביה, כולי תקווה שתפﬠלו כך".

"אני מבהיר, כי אם תקיימו את האירוﬠ ﬠל אף האמור לﬠיל, לא תיוותר בידי הברירה אלא לפנות למישור המשפטי".

פורום דו-קיום בנגב, המפעיל את מולתקא-מפגש, מסר בתגובה למכתבו של דנילוביץ׳:

״מולתקא-מפגש נוצר במטרה לאתגר את השיח הציבורי, להעלות נושאים הנוגעים לדו-קיום, ולהביא לשתוף פעולה יהודי-ערבי-בדואי בנגב. למרבה הצער, פוליטיקאים מהימין החליטו לרכוב על הגל האנטי-דמוקרטי ולמצוא לעצמם קרדום נוסף לחפור בו במטרה לזכות בכותרת ובתמונה בעיתון, ומצער אף יותר כי עיריית באר שבע איננה מתייצבת לשמירת חופש הביטוי של כולם. אם בעירייה בוחרים להתקרנף בשל מכתב ששלח מאן דאהו, במחיר של השתקת פעילות פוליטית לגיטימית בעיר, הרי שאנו מצרים על כך, אך ודאי שלא נשתף עם זה פעולה. כל מפגשי מולתקא-מפגש יתקיימו כמתוכנן, ואנו מזמינים את דנילוביץ׳ כמו גם את שאר הציבור, כולל את חברת הכנסת שהתחקתה אחר פעילותנו וטרחה לכתוב מכתב בעניינה, לבוא ולשמוע על תעשיית הנשק הישראלית, על דו-קיום בנגב, ועל דמוקרטיה, במסגרת האירועים שקיימנו ושמשיך לקיים — מי יודע, אולי הם אפילו ישכילו מכך.״


הפורום לדו קיום: "למרבה הצער, פוליטיקאים מהימין החליטו לרכוב על הגל האנטי-דמוקרטי ולמצוא לעצמם קרדום נוסף לחפור בו במטרה לזכות בכותרת ובתמונה בעיתון, ומצער אף יותר כי עיריית באר שבע איננה מתייצבת לשמירת חופש הביטוי של כולם"כתבות שיעניינו אותך...
תגובות

End of content

No more pages to load