• 20 אוגוסט 2017
מהברנז'ה
יצאת סטייליסט - בנגב
אנשי השנה 2016
פרויקט ראשי הרשויות
מגזין בריאות

נסרין קדרי

22.08 | באר שבע | ₪ 149

חנן בן ארי

24.08 | באר שבע | ₪ 129

אמן אשליות

26.08 | באר שבע | ₪ 109

פופ בריטי

26.10 | באר שבע | ₪ 199